O mnie

O mnie

Nazywam się Ewelina Zander- Zięcina. Jestem absolwentką Wydziału  Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, na kierunku prawo, Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, którą ukończyłam, składając pracę magisterską z zakresu Prawa Międzynarodowego Publicznego ” o tematyce ” Prawa osób z zaburzeniami psychicznymi w Prawie Międzynarodowym Publicznym i Prawie Krajowym” Obecnie kontynuuje naukę doktorską w obszarze administracji i ubezpieczeń gospodarczych, Od roku 2009 jestem związana z krakowskimi kancelariami i Instytutami prawnymi, współpracującymi z administracją rządową i samorządową.  Jestem prawnikiem posiadającym kilkuletni staż w obszarze administracji, w tym w sporach z Zakładami Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędami Skarbowymi, a także w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Jestem również stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Nowym Sączu i Katowicach. Od lat pomagam ludziom w rozwiązaniu ich problemów natury prawnej, z naciskiem na ugodowe rozwiązanie sporu. Cechuje mnie rzetelność i profesjonalizm, a także szybkie i efektywne działanie.

Obszary prawa, w których działamy:
– prawo pracy i prawo oświatowe ( wypłaty z FGŚP, prawa pracownicze, RODO, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa);
– prawo administracyjne oraz postępowanie administracyjne( postępowania przed Urzędami, ZUS, US);
– prawo rodzinne( rozwody, alimenty);
– prawo cywilne ( sporządzanie umów, opinii, ekspertyz);
– postępowania mediacyjne ( ugody, protokoły);

 

Kancelaria oferuje również prowadzenie szkoleń, z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, a także tworzenie prezentacji i webinariów dla podmiotów gospodarczych i państwowych. Współpracujemy z innymi Kancelariami Radcowskimi i Adwokackimi, a także Notarialnymi.

 

Czym jest mediacja:

Mediacja jest próba osiągnięcia porozumienia między stronami przy udziale bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, która pełni rolę mediatora. Mediator jest jedynie moderatorem dyskusji – stara się pomóc w dojściu do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, natomiast nie narzuca swojej woli, musi zachować bezstronność.

Mediacje są sposobem rozwiązywania konfliktów na wielu płaszczyznach, nie ograniczają się tylko do sfery konfliktów rodzinnych czy towarzyskich, stosuje się je z powodzeniem także na płaszczyźnie prawnej, firmowej, gospodarczej czy administracyjnej, zatem zastosowanie mediacji ma niemalże uniwersalny charakter.

Przystępując do mediacji strony muszą pamiętać o zasadach obowiązujących podczas takiego procesu. Wyszczególnionych zostało 5 reguł mediacji: 1. poufność, 2. dobrowolność, 3. neutralność mediatora, 4. bezstronność mediatora, 5. niezależność i wolność stron w wypracowywaniu rozwiązania.