Specjalizacja

  PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w obszarze prawa administracyjnego, zwłaszcza w zakresie prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz prawa samorządu terytorialnego i administracji zespolonej. Doświadczenie zdobyte przez lata w sektorze administracji oraz w toku długofalowej współpracy z jednostkami sektora administracyjnego, świadczy nie tylko o bardzo wysokim poziomie merytorycznym, ale przede wszystkim wskazuje na praktykę, która przedkłada się na oferowanie klientom wyłącznie rozwiązań dopasowanych do ich sytuacji i stanu faktycznego sprawy. Kancelaria prowadzi również sprawy związane z cudzoziemcami.

 

 

 

 

POSTĘPOWANIA PRZED ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, URZĘDAMI SKARBOWYMI I KRAJOWĄ ADMINISTRACJĄ SKARBOWĄ

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach przed ZUS, US i KAS oraz w kompleksowej obsłudze z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności  realizujemy odwołania od decyzji ustalających przyznanie świadczenia, a także w postępowaniach o udzielenie ulgi w spłacie i umorzeniu należności zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.

 

 

 

              PRAWO CYWILNE

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Z zaangażowaniem prowadzimy sprawy dotyczące roszczeń o naruszenie dóbr osobistych, roszczeń o zapłatę, roszczeń o naruszenie posiadania, roszczeń o eksmisję, a także sporządzamy umowy, regulaminy, politykę prywatności oraz opiniuje umowy (zlecenia, o dzieło, leasingu, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane, deweloperskie, darowizny, sprzedaży, franchisingu i inne)

 

 

           PRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego, w tym ustanowienie kontaktów z dzieckiem, rozwód, separacja, alimenty, pochodzenie dziecka, sprawy związane z zawarciem związku małżeńskiego. Prowadzimy również postępowania mediacyjne w sprawach okołorozwodowych, w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz w sprawach alimentacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

                                        PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania i opiniowania umów zawieranych z pracownikami  i współpracownikami oraz dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb pracodawcy ( zakazy konkurencji, kontrakty menedżerskie), sporządzania regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy, a także związane z pracownikiem, takie jak: przywrócenie do pracy, odszkodowanie, uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, wydanie i sprostowanie świadectwa pracy.

 

                                  PRAWO OŚWIATOWE

Świadczymy usługi na rzecz dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i placówek oświatowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych, placówek oświatowo- wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, bibliotek, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych).Porady i opinie prawne (również on-line). Pomoc prawna w opracowaniu lub weryfikacji niezbędnej dokumentacji lub kontraktów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną: zakładanie i organizacja placówek oświatowo-wychowawczych, regulaminy, instrukcje, procedury związane z zarządzanie placówką, dotacje i subwencje. Placówka – nauczyciel: stosunek pracy (zawieranie, wypowiadanie, ograniczenie zatrudnienia, ustalenie wymiaru etatu), odprawa, nadawanie stopnia awansu zawodowego, urlop dla poratowania zdrowia, zasiłki na zagospodarowanie, kary dyscyplinarne i porządkowe.

 

                                        MEDIACJE

 

Kancelaria prowadzi postępowania mediacyjne na terenie całego kraju we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, również w formie umownej. Mediacje prowadzone są przy udziale specjalistów, w tym pedagogów, psychologów i socjologów, co sprawia, że Kancelaria może pochwalić się prawie stuprocentową skutecznością w zawieraniu ugód.